Groundhog Harvest

สล็อตออนไลน์ Groundhog Harvest เกมสล็อตกราวด์ฮอก มาแรง New 2022

Groundhog Harvest กราวด์ฮอก ที่มีออกมาจากการถูกจับไปขาย ในเมืองใหญ่กราวด์ฮอก เป็นสัตว์ที่มีความฉลาด ในเรื่องการพรวนดินทำผักทำให้เป็นที่ต้องการของคนพื้นเมือง ในเมืองจนกระทั่งกราวด์ฮอกได้ทำการหนีออกมาพบกับแปลงผัก 1 แปลง แต่ไม่มีการเจริญเติบโตพวกมันทั้ง 7 ตัวจึงทำการอาศัยอยู่ในแปลงผัก นั้นโดยการทำการหาของกินในดิน แต่มันกลับช่วยพรวนดิน ในแปลงผัก ทำให้แปลงผักนั้น มีความสวยงามเติมโตอย่างน่าตกใจจน ทำให้เกษตรกรหันมาให้อาหารและดูแลพวกมันทั้ง 7 ตัวอย่างดี จนนำมาเปลี่ยนการดูแลทำมา เป็นตัวเกม ให้ผู้คนได้ลอง